فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران

لینک دانلود

فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :14

سقف شیشه ای به موانع مصنوعی و نامرئی، تصمیمات سازمانی و تعصبات مسوولان سازمان اطلاق می شود که مانع پیشرفت اشخاص با صلاحیت ویا اقلیت ها ( به ویژه زنان ) در داخل سازمان ها می شود. هدف از این پژوهش، بررسی فایل ورد نقش سقف شيشه اي بر وضعيت توانمندي زنان در سازمان ورزش شهرداري تهران بود که با ماهیتی توصیفی – پیمایشی به بررسی سقف شیشه ای و تاثیرآن بر توانمندی زنان پرداخت. جامعه آماری، مجموعه کارکنان شاغل در سازمان ورزش شهرداری تهران بود که تعداد زنان، 93 نفر و تعداد مردان، 109 نفر بود ابزار پژوهش، پرسش نامه ای بود که ثبات درونی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 0.92 برای پرسش نامه خانمها و 0.93 برای پرسش نامه آقایان، به دست آمد. اطلاعات پرسش نامه ها، با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف (K-S) ، tتک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و مدل معادلات ساختاری (SEM)، تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که سقف شیشه ای به طور مستقیم بر افزایش توانمندی بانوان اثر می گذارد (t>1.96). در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (agfi=0.78, gfi=0.84) نشان دهنده مناسب بودن مدل است. بنابراین پیشنهاد می شود در سازمان ها و نهادها اقدامات مثبت حمایتی از زنان صورت گیرد و خط مشی هایی برای ایجاد تغییرات اصولی در باورها و نگرش ها ارائه شود تا با بالا بردن اعتماد به نفس وخودباوری زنان سقف شیشه ای را بشکند و بر توانمندی زنان بیفزاید.
كلید واژه: سقف شیشه ای، توانمندی، زنان، شهرداری

توضیحات بیشتر