فایل ورد تحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاک ورزشي ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر

لینک دانلود

فایل ورد تحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاک ورزشي ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاک ورزشي ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاک ورزشي ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل وضعيت رقابتي صنعت توليد پوشاک ورزشي ايران با استفاده از مدل رقابتي پورتر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

تعداد صفحات :14

هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل وضعیت رقابتی صنعت پوشاک ورزشی کشور با استفاده از مدل رقابتی پورتر بوده که برای دستیابی به این هدف پس از کسب اطلاعات از فدراسیون های ملی در خصوص برندی که برای تهیه لباس ورزشکاران، مربیان و داوران خود از آن استفاده می کنند، تعداد 32 شرکت تولیدی بزرگ استخراج شد. به منظور گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کل شمار با کلیه اعضای جامعه تحقیق به روش «مصاحبه ساختاریافته»، مصاحبه به عمل آمد. روایی سوالات پروتکل مصاحبه به وسیله متخصصان تایید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و مقدار قابل قبول (a=0.78) به دست آمد. تنها یکی از شرکت های موجود در جامعه حاضر به همکاری نشد و در پایان با انجام 31 مصاحبه داده ها گردآوری گردید. با تجزیه وتحلیل این داده ها به صورت ترکیبی در دو بخش کیفی و کمی به تحلیل وضعیت رقابتی صنعت مربوطه پرداخته و در پایان نیروهای مدل مورد استفاده در تحقیق (مدل پورتر) وزن دهی و اولویت بندی شد. نیروهای پنج گانه مدل در نظر گرفته شده، وزن دهی و تاثیر هر کدام از آن ها بر نیروی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن اولویت این نیروها به ترتیب، (1) شدت رقابت بین رقبا، (2) تهدید ورود تازه واردان، (3) قدرت چانه زنی مشتریان، (4) قدرت چانه زنی تامین کنندگان، (5) تهدید محصولات جایگزین، رتبه بندی شد.
كلید واژه: استراتژی رقابتی، رقبای بالقوه، صنعت پوشاک ورزشی حمایت

توضیحات بیشتر