فایل ورد مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه اي در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان

لینک دانلود

فایل ورد مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه اي در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه اي در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه اي در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي مدخل هاي زندگي نامه اي در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دايره المعارف هاي چاپي مشابه انگليسي زبان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :25

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی وضعیت دایره المعارف های مورد مطالعه بر اساس متغیرهای پژوهش (تعداد مدخل، ساختار، نگارش، اعتبار، روزآمدی، انواع زندگینامه) گرفته است.روش: پژوهش از نوع کاربردی است و برای انجام آن از روش مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش سه دایره المعارف کودکان و نوجوانان شامل فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، دایره المعارف کتاب جهان، و دایره المعارف کودکان بریتانیکا است. جامعه آماری پژوهش به تعداد 432 مدخل بوده که 67 مدخل به عنوان نمونه از هر دایره المعارف انتخاب شده و در مجموع 201 مدخل زندگینامه ای مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته ها نشان دادکه در مولفه های ارزیابی (تعداد مدخل، ساختار، نگارش، اعتبار، روزآمدی، انواع زندگینامه) فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رتبه اول را هم به لحاظ فراوانی حضور معیارها و هم به لحاظ کیفیت معیارهای مورد بررسی داشته است. یافته های مربوط به انواع زندگینامه ها در دایره المعارف های جامعه آماری پژوهش نشان می دهدکه هیچ یک از منابع مورد مطالعه از جامعیتدر زندگینامه ها برخوردار نیستند و همگی آن ها در مدخل های زندگینامه ای دارای ویژگی گزیده هستند و به همین ترتیب همه دایره المعارف ها به لحاظ زمانی از نوعگذشته نگر بوده اند.اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در بررسی تطبیقی مداخل زندگی نامه ای دایره المعارف های کودک و نوجوان از نظر معیارهای ارزیابی است و نشان دادن این نکته که آنها از روزآمدی لازم برخوردار نیستند.
كلید واژه: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، دایره المعارف های انگلیسی زبان، مدخل های زندگینامه، دایره المعارف کتاب جهان، دایره المعارف کودکان بریتانیکا

توضیحات بیشتر