فایل ورد بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه هاي آموزشگاهي و کتابدار متخصص

لینک دانلود

فایل ورد بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه هاي آموزشگاهي و کتابدار متخصص دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه هاي آموزشگاهي و کتابدار متخصص کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه هاي آموزشگاهي و کتابدار متخصص،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه هاي آموزشگاهي و کتابدار متخصص :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :22

هدف: هدف مقاله حاضر، مقایسه دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی و کتابدار متخصص، هدف اصلی این پژوهش است.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن، تمامی دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اهواز در سال تحصیلی 92-1391 را شامل می شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تحلیل داده ها از آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. در این پژوهش دیدگاه دبیران و دانش آموزان اهواز درباره مولفه های ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی، ضرورت وجود کتابدار متخصص در کتابخانه های آموزشگاهی، میزان ارتباط برنامه های درسی دانش آموزان با کتابخانه و خدمات آن جهت ایجاد انگیزه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مدرسه و میزان توانایی «کتاب یاران» در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی دبیران و دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که دبیران و دانش آموزان وجود کتابخانه و کتابدار متخصص در مدرسه را لازم می دانند. دبیران توانایی کتاب یاران را در حد متوسط و دانش آموزان در حد نامطلوب ارزیابی کردند. بین دیدگاه دبیران و دانش آموزان در مولفه های ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی، ارتباط برنامه های درسی دانش آموزان با منابع کتابخانه جهت ایجاد انگیزه برای استفاده کتابخانه مدرسه و میزان توانایی کتاب یاران در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آن ها تفاوت معناداری وجود داشت به طوریکه در همه موارد فوق، نظرات معلمان میانگین بالاتری داشت که از نظر آماری نیز معنی دار بود.اصالت/ ارزش: ارزش مقاله حاضر در نشان دادن اَبعاد اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی و تصور دبیران در باب توانایی هایی کتاب یاران برای مدیریت و هدایت کتابخانه است، به طوری که هرچند ضرورت وجود کتابدار را در حد مطلوب می دانند اما گویا با متوسط ارزیابی کردن توان کتاب یاران، مشکل قابل توجهی را متوجه کتابخانه های آموزشگاهی نمی دانند.
كلید واژه: کتابخانه های آموزشگاهی، کتابدار متخصص، دبیران، دانش آموزان، دبیرستان های شهر اهواز

توضیحات بیشتر