فایل ورد شناسايي مولفه هاي پياده سازي کتاب درماني در کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و روان شناسي و ارائه الگوي پيشنهادي

لینک دانلود

فایل ورد شناسايي مولفه هاي پياده سازي کتاب درماني در کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و روان شناسي و ارائه الگوي پيشنهادي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي مولفه هاي پياده سازي کتاب درماني در کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و روان شناسي و ارائه الگوي پيشنهادي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي مولفه هاي پياده سازي کتاب درماني در کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و روان شناسي و ارائه الگوي پيشنهادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي مولفه هاي پياده سازي کتاب درماني در کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي و روان شناسي و ارائه الگوي پيشنهادي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :25

هدف: پژوهش حاضر درصدد شناسایی مولفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی از دیدگاه متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته روان شناسی و ارائه الگوی پیشنهادی است.روش: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی استفاده شده است. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور از مطالعه اکتشافی و مرور متون بهره گرفته شد و سپس با توجه به آن، پرسشنامه محقق ساخته (مبتنی بر وب) طراحی شد و این پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش که متشکل از 61 نفر از متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و رشته روان شناسی بودند، توزیع شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مخاطبان این طرح بر خلاف انتظار «افراد عادی و طبیعی» هستند و «نهاد کتابخانه های عمومی کشور» مهمترین سازمان دخیل در این حوزه است. مهمترین امکان مورد نیاز «نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص» بود و مهمترین روش پیاده سازی، «کتاب درمانی خلاق» دانسته شد و مهمترین وظیفه نهاد کتابخانه های عمومی «تهیه کتاب های توصیه شده برای کتابخانه های عمومی» تلقی گردید. مهمترین وظیفه سایر سازمان های دخیل «تدوین و ارائه فهرست کتاب های پیشنهادی به نهادکتابخانه های عمومی کشور» و مهمترین وظیفه مشترک تمام سازمان های دخیل «ارزیابی و برطرف کردن موانع و کاستی ها در طول اجرای کتاب درمانی» عنوان شد. موارد مذکور مهمترین مولفه های پیاده سازی کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور شناسایی بودند که در انتها الگوی پیشنهادی بر اساس آنها ارائه شده است.اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در ارائه مولفه های اصلی پیاده سازی و اجرای کتاب درمانی در کتابخانه های عمومی کشور است. تمرکز بر مولفه های فوق، بر اساس پیشنهاد این پژوهش، می تواند موفقیت این برنامه ها را تسهیل کند.
كلید واژه: پیاده سازی، کتاب درمانی، کتابخانه های عمومی

توضیحات بیشتر