فایل ورد نمودهاي اجتماعي اسلام هراسي و اسلام ستيزي در انگلستان

لینک دانلود

فایل ورد نمودهاي اجتماعي اسلام هراسي و اسلام ستيزي در انگلستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نمودهاي اجتماعي اسلام هراسي و اسلام ستيزي در انگلستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نمودهاي اجتماعي اسلام هراسي و اسلام ستيزي در انگلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نمودهاي اجتماعي اسلام هراسي و اسلام ستيزي در انگلستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي سياسي جهان اسلام

تعداد صفحات :26

در دو دهه گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی، نوعی تمایز حقوقی و سیاسی را میان شهروندان این کشورها مشاهده می کنیم، این دوگانه انگاری، تحت تاثیر عواملی مانند حادثه 11 سپتامبر و برخی انفجارها در شهرهای اروپایی، بیشتر متوجه شهروندان مسلمان این کشورها شده است. ایجاد تمایز میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی، مانند انگلستان در سال های اخیر به اسلام هراسی و اسلام ستیزی منجرشده است. این پژوهش، درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که «چه عواملی موجب ظهور اسلام هراسی و اسلام ستیزی در انگلستان شده و ظهور و نمودهای این پدیده به چه صورت بوده است؟»، یافته های کلی پژوهش نشان می دهند که عواملی هویتی، نقشی مهم در ایجاد دوگانگی، غیریت سازی و اسلام هراسی در بریتانیا ایفاکرده اند. در پژوهش پیش رو از نظریه هویت شهروندی استفاده شده است، این نظریه به بررسی و شرح وظایف و حقوق شهروندان در برابر یکدیگر و در برابر دولت می پردازد. هر شهروند همان طورکه دارای وظایفی هست، دارای حقوقی، ازطرف دولت و دیگر شهروندان نیز هست، اگر این حقوق و وظایف رعایت نشوند، هویت شهروندی هر شهروند در جامعه، خدشه دار می شود. در این پژوهش، میان انواع مخالفت با اسلام، تفکیک صورت گرفته است، همچنین نمودهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی در انگلستان به سه سطح تقسیم شده است: در سطح فضای عمومی جامعه، به صورت خشونت کلامی و فیزیکی، سطح رسانه ها به صورت تصویرسازی منفی و سطح دولت به شکل تبعیض در حقوق شهروندی و خدمات. مقاله پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی گردآور و سپس، توصیف و تحلیل شده اند، در همین راستا از نتایج یک پژوهش پیمایش پرسش نامه ای، مربوط به سال 2012، بهره گیری شده است.
كلید واژه: اسلام هراسی، اسلام ستیزی، انگلستان، افراط یگری، رسانه ها

توضیحات بیشتر