فایل ورد ارزيابي چکيده هاي انگليسي رساله هاي دکتراي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس ديدگاه زبان شناختي

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي چکيده هاي انگليسي رساله هاي دکتراي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس ديدگاه زبان شناختي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي چکيده هاي انگليسي رساله هاي دکتراي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس ديدگاه زبان شناختي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي چکيده هاي انگليسي رساله هاي دکتراي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس ديدگاه زبان شناختي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي چکيده هاي انگليسي رساله هاي دکتراي علم اطلاعات و دانش شناسي بر اساس ديدگاه زبان شناختي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :26

هدف: ارزیابی و تعیین میزان انطباق ترجمه چکیده های فارسی با انگلیسی در رساله های دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی از جنبه چگونگی ساخت و پردازش جملات انگلیسی.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی به شیوه پیمایشی انجام شد. برای ارزیابی نوشتار از نمره دهی تحلیلی باچا-ژاکوب دربرگیرنده پنج جزء شامل محتوا، سازماندهی، دستور زبان، کاربرد واژگان، و مکانیزم استفاده شد. 49 عنوان چکیده سه دانشگاه دولتی ارزیابی و داده های آن در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بیشترین میزان انطباق در چکیده های مورد مطالعه به ترتیب برای مولفه محتوا (98.73%) و سازماندهی (95.58%) و بیشترین میزان رعایت برای مولفه های کاربرد واژگان (93.6%)، دستور زبان (91.32%)، و مکانیزم (85%) به دست آمد. نگارش چکیده های انگلیسی در سطح عالی (92.86%) قرار داشت.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین نتایج در ارزیابی چکیده ها، رعایت امانت در ترجمه محتوای متن فارسی به انگلیسی است که این ویژگی به انتقال صحیح و یکسان محتوای مطالب در ذهن خواننده منتهی می شود و نتیجه دیگر، ارتباط تنگاتنگ و مستقیم بین مولفه های زبان شناختی است که نگارش کیفی هر کدام بر دیگری تاثیرگذار است.
كلید واژه: ارزیابی، چکیده انگلیسی، نمره دهی تحلیلی، مدل باچا-ژاکوب، رساله دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی

توضیحات بیشتر