فایل ورد ويژگي هاي مشترک قوانين تجربي معروف در علم سنجي: نگاهي از زاويه دسته بندي داده ها بر اساس توزيع فراواني

لینک دانلود

فایل ورد ويژگي هاي مشترک قوانين تجربي معروف در علم سنجي: نگاهي از زاويه دسته بندي داده ها بر اساس توزيع فراواني دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي مشترک قوانين تجربي معروف در علم سنجي: نگاهي از زاويه دسته بندي داده ها بر اساس توزيع فراواني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي مشترک قوانين تجربي معروف در علم سنجي: نگاهي از زاويه دسته بندي داده ها بر اساس توزيع فراواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي مشترک قوانين تجربي معروف در علم سنجي: نگاهي از زاويه دسته بندي داده ها بر اساس توزيع فراواني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: بررسی چهار قانون معروف در حوزه کتاب سنجی و علم سنجی (لوتکا، برادفورد، زیپف، و پرتو) از زاویه دسته بندی داده های آنها بر اساس توزیع فراوانی.روش / رویکرد پژوهش: روش سندی- تحلیلی. با بررسی داده های مرتبط با قواعد چهارگانه علم سنجی به دسته بندی داده ها بر اساس توزیع فراوانی آنها پرداخته است.یافته ها: شکل اولیه داده ها در این چهار توزیع، حاوی رتبه هر موجودیت، فراوانی ویژگی مورد مطالعه، و مقدار فراوانی مطلق آن ویژگی در آن موجودیت است. در هریک از این قوانین، موجودیت ها بر اساس میزان فراوانی در ویژگی مورد نظر به چند دسته تقسیم می شوند: پرتو (2 دسته)، برادفورد (3 دسته)، لوتکا (به تعداد حداکثر فراوانی)، و زیپف (به تعداد واژگان متن). نتیجه گیری: نتایج مربوط به نحوه دسته بندی موجودیت ها و تعیین تعداد موجودیت های درون هر دسته حاکی از آن است که تفاوت بین فراوانی دسته ها تابع یک توزیع مشخص است. قوانین چهارگانه را می توان برای دسته بندی موجودیت های مختلف بر اساس ویژگی های متعدد تعمیم داد.
كلید واژه: قانون لوتکا، قانون برادفورد، قانون زیپف، قانون پرتو، توزیع آماری، قانون توانی، علم سنجی، قوانین تجربی

توضیحات بیشتر