فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران

لینک دانلود

فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: فایل ورد فراتحليل مطالعات حوزه پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران با کمک روش های آماری فراتحلیل.روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به روش فراتحلیل انجام شده است. در مجموع، 25 پژوهش دارای ویژگی محاسبه سنجش اندازه اثر بودند. برای فراتحلیل مطالعات، ابتدا میانگین ها و خطای استاندارد متغیرهای موجود در مطالعات جمع آوری و سطح معناداری آنها با انجام آزمون اختلاف میانگین ها اندازه گیری شد. سپس بر اساس آزمون های موجود در مطالعات، اندازه اثرهای متغیرها بر اساس رویکرد هدجس محاسبه و برای تفسیر آنها از رویکرد کوهن استفاده شد. در مجموع، 10 متغیر (4 متغیر اصلی و 6 متغیر بیرونی) در مطالعات، بررسی شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد تمامی متغیرها از لحاظ میزان تاثیر در امر پذیرش فناوری -البته با میانگین های متفاوت- معنادار شناخته شدند. همچنین با محاسبه اندازه اثرها مشخص شد که 4 متغیر اصلی موجود در مدل فناوری دیویس همبستگی های بالایی با یکدیگر دارند. همچنین قریب به اتفاق متغیرهای بیرونی نیز دارای اندازه اثرهای بالایی بودند.نتیجه گیری: تمامی متغیرهای مورد بررسی در امر پذیرش فناوری موثر هستند. با توجه به اینکه تمامی متغیرهای اصلی مدل دیویس دارای اندازه اثر بالایی بودند می توان مولفه های مدل دیویس را همچنان به عنوان مولفه های آرمانی در این زمینه دانست.
كلید واژه: پذیرش فناوری، فراتحلیل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش شناسی

توضیحات بیشتر