فایل ورد کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران: بايدها و نبايدها (مقايسه اي بين المللي)

لینک دانلود

فایل ورد کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران: بايدها و نبايدها (مقايسه اي بين المللي) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران: بايدها و نبايدها (مقايسه اي بين المللي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران: بايدها و نبايدها (مقايسه اي بين المللي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران: بايدها و نبايدها (مقايسه اي بين المللي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :25

هدف: مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با کتابخانه های مشابه در جهان به قصد دستیابی به نقاط قوت و مشکلات و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود.روش/ رویکرد پژوهش: روش تطبیقی- مقایسه ای برای درک و توصیف شباهت ها و تفاوت ها و استنتاج بر مبنای اصول معتبر بوده است. جامعه آماری 133 کتابخانه کودک و نوجوان بوده که فقط 3 کتابخانه در وضعیت مشابه بوده اند و مقایسه نیز بر روی آنها انجام شد.یافته ها: از میان کتابخانه های کودکان و نوجوانان در جهان فقط دو کتابخانه در کره جنوبی و مسکو در وضعیت مشابه با کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران قرار دارند. کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی، نسبت به کتابخانه های مشابه خود، در سطح پایین تری قرار دارد.نتیجه گیری: کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برای همسو شدن با وضعیت بهینه و نیز همگامی با رهنمودهای بین المللی نیازمند بازنگری و بهبود در ارائه خدمات، مدیریت، فضا، و نیروی انسانی است.
كلید واژه: کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران، کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره جنوبی، کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو، مطالعه تطبیقی

توضیحات بیشتر