فایل ورد راهبردها و برنامه عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (نمونه پژوهي: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي)

لینک دانلود

فایل ورد راهبردها و برنامه عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (نمونه پژوهي: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد راهبردها و برنامه عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (نمونه پژوهي: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد راهبردها و برنامه عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (نمونه پژوهي: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد راهبردها و برنامه عملياتي نظام مديريت پژوهشي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (نمونه پژوهي: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :26

هدف: شناسایی و ارائه راهبردهای پژوهشی مناسب در نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با تاکید بر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی.روش / رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و ترکیبی از روش های پیمایشی، دلفی، و اسنادی است. جامعه پژوهش 34 نفر از کارشناسان ارشد و مدیران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بودند. برای گردآوری اطلاعات و نظرسنجی از افراد جامعه پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته (برای کارشناسان پژوهشی)، اسناد اداره پژوهش، و مصاحبه ساختاریافته (برای اعضای هیأت مدیره و مدیران) استفاده شد.یافته ها: 8 راهبرد در کیفیت بخشی و بهره وری نظام مدیریت پژوهشی اثرگذار است: 1) ایجاد سامانه یا درگاه امور پژوهشی، 2) کمک به ساختارمند کردن پ‍ژوهش، 3) تقویت و کاربردپذیر ساختن نظام، 4) افزایش دسترسی به نتایج پژوهش، 5) فراهم کردن شرایط برای آموزش، خودآموزی، و خودراهبری کارشناسان سازمان، 6) شناسایی مشکلات و مسائل امور پژوهشی سازمان، 7) پیاده سازی مدیریت دانش در نظام مدیریت پژوهش، و 8) مدیریت امور مالی پژوهش.نتیجه گیری: به موازات توسعه پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، نظامی کارآمد باید به کارگرفته شود تا امور پژوهشی به درستی و با کارآمدی بهتر مدیریت شود. کارآمدی این نظام بستگی فراوانی به وجود راهبردهای اثربخش دارد. التزام به راهبردها در این نظام برای کتابخانه ها فرصت آفرین و اعتمادساز خواهد بود که در نهایت، سبب ارتقای جایگاه پژوهشی خواهد شد.
كلید واژه: پژوهش، نظام مدیریت پژوهشی، برنامه راهبردی پژوهش، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توضیحات بیشتر