فایل ورد رفتار راهنمايابي کاربران کتابخانه ديجيتال: عوامل روان شناختي تاثيرگذار بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده

لینک دانلود

فایل ورد رفتار راهنمايابي کاربران کتابخانه ديجيتال: عوامل روان شناختي تاثيرگذار بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رفتار راهنمايابي کاربران کتابخانه ديجيتال: عوامل روان شناختي تاثيرگذار بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رفتار راهنمايابي کاربران کتابخانه ديجيتال: عوامل روان شناختي تاثيرگذار بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رفتار راهنمايابي کاربران کتابخانه ديجيتال: عوامل روان شناختي تاثيرگذار بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :21

هدف: بررسی تاثیر متغیرهای مطرح در نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتالی است.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است. 38 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند طبقه ای، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: به جز متغیر کنترل رفتاری درک شده، سایر متغیرهای روان شناختی شرکت کنندگان در پژوهش در وضعیت خوبی قرار دارند، با اثبات تاثیرگذاری سه متغیر نگرش، هنجار ذهنی، و کنترل رفتاری درک شده بر نیت شرکت کنندگان در پژوهش برای ارائه رفتار راهنمایابی، مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده تایید شد، نگرش درباره رفتار علاوه بر تاثیرگذاری مثبت بر نیت شرکت کنندگان، بر میزان زمان صرف شده توسط آنها و نیز فراوانی تقاضاهایشان برای راهنمایابی تاثیر مثبت دارد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش تاییدکننده ضرورت ارتقای وضعیت قابلیت های روان شناختی کاربران کتابخانه های دیجیتالی به منظور پشتیبانی از آنها در موقعیت های راهنمایابی پدیدآمده در فرایند اطلاع یابی آنهاست. در طراحی منابع راهنما نیز باید به این ویژگی های روان شناختی توجه شود.
كلید واژه: راهنمایابی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، کتابخانه دیجیتالی

توضیحات بیشتر