فایل ورد فرهنگ سازماني و تاثير آن بر رضايت شغلي کارکنان (موردپژوهي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ايران)

لینک دانلود

فایل ورد فرهنگ سازماني و تاثير آن بر رضايت شغلي کارکنان (موردپژوهي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ايران) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فرهنگ سازماني و تاثير آن بر رضايت شغلي کارکنان (موردپژوهي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ايران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فرهنگ سازماني و تاثير آن بر رضايت شغلي کارکنان (موردپژوهي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ايران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فرهنگ سازماني و تاثير آن بر رضايت شغلي کارکنان (موردپژوهي: سازمان اسناد و کتابخانه ملي ج.ا. ايران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :13

هدف: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. از طریق نمونه گیری تعداد 285 نفر از کارکنان رده های مختلف شغلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در فاصله سال های 1392-1393 انتخاب و با استفاده از دو پرسشنامه نظر آنان پیمایش شده است. برای شناخت فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون و برای شناسایی عوامل مرتبط با رضایت شغلی، مدل شاخص توصیفی شغل (JDI) استفاده شد.یافته ها: مولفه های فرهنگ سازمانی (درگیرشدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، و رسالت یا ماموریت) در کتابخانه ملی با عوامل پنج گانه رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار داشته اند.نتیجه گیری: برداشت ها و نگرش های حرفه ای افراد در پیوند با عوامل مختلف سازمانی قرار دارد. چنانچه فرهنگ سازمانی در راستای ارتقای رضایت شغلی کارکنان قرارگیرد، افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام وظایف شغلی می پردازند.
كلید واژه: فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، انطباق پذیری، سازگاری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

توضیحات بیشتر