فایل ورد شاخص هاي مديريت پايدار براي کتابخانه هاي سبز

لینک دانلود

فایل ورد شاخص هاي مديريت پايدار براي کتابخانه هاي سبز دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شاخص هاي مديريت پايدار براي کتابخانه هاي سبز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شاخص هاي مديريت پايدار براي کتابخانه هاي سبز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شاخص هاي مديريت پايدار براي کتابخانه هاي سبز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: تدوین شاخص های مدیریت پایدار در کتابخانه های ایران برای تحقق کتابخانه سبز.روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی است. با 12 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و متخصصان توسعه پایدار که با روش هدف مند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها با استفاده از نظریه پردازی زمینه ای در سه مرحله، مباحث طرح شده توسط مصاحبه شوندگان، رمزگذاری و مقوله بندی شد.یافته ها: 215 مفهوم از مرحله کدگذاری باز در 62 مقوله فرعی در مرحله کدگذاری انتخابی دسته بندی شدند: شرایط زمینه ای شامل 24 مفهوم و 9 مقوله، شرایط علی شامل 43 مفهوم و 13 مقوله، عامل مداخله گر با 19 مفهوم و 10 مقوله، راهبردها با 102 مفهوم و 17 مقوله، و پیامدهای مدیریت پایدار با 27 مفهوم و 14 مقوله.نتیجه گیری: مدیریت کتابخانه ها نیازمند تحول و حرکت به سمت الگوی مدیریت پایدار هستند؛ این الگو بر احراز شاخص های پایداری و حرکت به سوی کتابخانه های سبز تاکید دارد.
كلید واژه: مدیریت پایدار، پایداری کتابخانه، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست

توضیحات بیشتر