فایل ورد تشخيص تغييرات در تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس الگوريتم بهبود يافته آب پخشان

لینک دانلود

فایل ورد تشخيص تغييرات در تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس الگوريتم بهبود يافته آب پخشان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تشخيص تغييرات در تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس الگوريتم بهبود يافته آب پخشان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تشخيص تغييرات در تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس الگوريتم بهبود يافته آب پخشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تشخيص تغييرات در تصاوير پلاريمتري SAR بر اساس الگوريتم بهبود يافته آب پخشان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون نقشه برداري

تعداد صفحات :21

عواملی هم چون وجود اسپکل ها در تصاویر SAR، وابستگی زیاد بین پیکسل های همسایه، احتمال رخداد تغییرات در مناطق مجاور نسبت به نقاط دور از یکدیگر و هم چنین دشواری دست یابی به نتایج موردنظر در صورت استفاده از روش های مبتنی بر پیکسل، ضرورت به کارگیری آنالیز شی مبنا را در بهبود دقت تشخیص تغییرات ایجاب می کند. هدف از این مقاله، ارائه روشی نوین در تشخیص تغییرات به هنگام پوشش های اراضی با استفاده از تصاویر پلاریمتریک SAR خواهد بود. در روش پیشنهادی ابتدا هر دو تصویر پلاریمتری اخذ شده از منطقه با استفاده از الگوریتم بهبودیافته آب پخشان به طور جداگانه قطعه بندی می شوند. سپس از میان ویژگی های مختلف پلاریمتری، ده ویژگی تفاضلی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و معیار فاصله Jeffries-Matusita انتخاب گردیده و در مرحله پایانی با درنظرگرفتن اطلاعاتی همانند تفاوت میانگین مقادیر پیکسل های مناطق همگن قطعه بندی شده در دو تصویر، تغییر و یا عدم تغییر قطعات با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان (SVM) بررسی می گردد. مقایسه نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم با داده های مرجع، مقادیر 92.40 درصد و 0.85 را برای دقت طبقه بندی و ضریب کاپا نشان می دهد. این در حالی است که دقت و ضریب کاپا در روش پیکسل مبنا به ترتیب برابر با 78.61 درصد و 0.58 به دست آمده است. هم چنین این روش قطعه بندی در مقایسه با روش پیکسل مبنا توانسته است مرز های قطعات تصویری را با درصد قابل توجهی حفظ کند.
كلید واژه: تشخیص تغییرات، تصاویر پلاریمتری PolSAR) SAR)، آنالیز شی مبنا، الگوریتم بهبودیافته آب پخشان

توضیحات بیشتر