فایل ورد طراحي و ساخت آداپتور آزمون حفاظ هاي شنوايي

لینک دانلود

فایل ورد طراحي و ساخت آداپتور آزمون حفاظ هاي شنوايي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي و ساخت آداپتور آزمون حفاظ هاي شنوايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي و ساخت آداپتور آزمون حفاظ هاي شنوايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي و ساخت آداپتور آزمون حفاظ هاي شنوايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :8

مقدمه: تعیین صحت مندرجات کاتالوگ گوشی های حفاظتی و تعیین کارایی گوشی هایی که فاقد شناسنامه فنی هستند یکی از چالش های مهم کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع جهت قضاوت در خصوص تاثیر این حفاظها در کاهش سطح مواجهه شغلی کارگران با صدا محسوب می گردد. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک آداپتور آزمون حفاظهای شنوایی و آزمایش آن جهت تعیین میزان کاهندگی آنها می باشد.روش بررسی: در فاز اول این مطالعه با استناد به استاندارد 3-4869 ISO و با استفاده از مصالح مناسب آداپتور آزمون وسایل حفاظت شنوایی ساخته شد و در مرحله بعدی آزمایش روی 30 نمونه شامل 4 نوع حفاظ رو گوشی و 2 نوع حفاظ توگوشی وارداتی دارای شناسنامه فنی در محیط واقعی صنایع شیشه و جالیز همدان انجام گردید و نتایج آزمون عملیاتی کارایی حفاظها با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از آزمایش حفاظ شنوایی وارداتی شناسنامه دار در محیط واقعی صنایع و مقایسه با نتایج محاسبات روش اکتاوباند، کارایی یونیت ساخته شده را به خوبی نشان داده است، به طوری که میانگین افت انتقال عملیاتی اندازه گیری شده و میانگین افت محاسباتی آنها به ترتیب برای حفاظ های روگوشی 8.3، 8.9 دسی بل و برای حفاظ های توگوشی 2.3، 11.9 دسی بل بوده است. مقایسه میانگین ها از طریق آزمون آماری، اختلاف معنی داری را بین مقادیر نشان نداد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج آزمایش یونیت طراحی شده، برای انواعی از حفاظ های شنوایی وارداتی موجود در داخل کشور نشان داد که ابزار مناسبی برای آزمون انواع حفاظهای شنوایی در محیط استفاده می باشد.
كلید واژه: حفاظت شنوایی، کاهندگی صدا، آزمون عملیاتی، آداپتور

توضیحات بیشتر