فایل ورد تدوين راهبرد پژوهشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران (1394 تا 1399)

لینک دانلود

فایل ورد تدوين راهبرد پژوهشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران (1394 تا 1399) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تدوين راهبرد پژوهشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران (1394 تا 1399) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تدوين راهبرد پژوهشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران (1394 تا 1399)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تدوين راهبرد پژوهشي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران (1394 تا 1399) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: تدوین راهبرد پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف رفع معضلات و چالش های پژوهشی و توسعه پژوهش برای سال های 1394 تا 1399.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با استفاده از فن دلفی و مصاحبه انجام شد. داده ها با روش های سوات و PESTLE تجزیه و تحلیل و از مدل برنامه ریزی راهبردی "برایسون" برای تدوین راهبرد استفاده شد.یافته ها: وضعیت پژوهش از حیث فرصت های موجود در محیط بیرونی سازمان نسبتا خوب و از نظر ضعف های موجود در محیط درونی نسبتا بد ارزیابی شد. ذی نفعان پژوهشی درونی و بیرونی توان مندی های پژوهشی گسترده ای در اختیار سازمان قرار می دهند که می تواند دستمایه همکاری های پژوهشی و ایجاد شبکه های گسترده ارتباطات علمی در جهت اهداف سازمانی باشد. فلسفه وجودی پژوهش در سازمان، پشتیبانی علمی از عملیات و خدمات تخصصی صفی و ستادی و تطابق آن ها با دانش، استانداردها، و فناوری روز، و کمک به رشد و توسعه دانش ملی در حوزه های مرتبط است.نتیجه گیری: برای "توسعه شبکه ملی دانش" و "تبدیل شدن به هاب ملی دانش"، برگرفته از سند راهبردی اصلی سازمان، لازم است در فعالیت های پژوهشی، ضمن پوشش همه عملکردهای ستادی و صفی داخلی، با هدف "تقویت انسجام درونی" و "حفظ جایگاه مرجعیت" سازمان، از فرصت های بیرونی نیز برای ترمیم ضعف های درونی بهره برداری شود.
كلید واژه: راهبرد، پژوهش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدل برایسون

توضیحات بیشتر