فایل ورد ارزيابي و مقايسه دقت مدل هاي ارتفاعي رقومي آزاد GDEM و SRTM و بررسي نحوه انتشار خطاها به نقشه شيب و جهت شيب

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي و مقايسه دقت مدل هاي ارتفاعي رقومي آزاد GDEM و SRTM و بررسي نحوه انتشار خطاها به نقشه شيب و جهت شيب دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي و مقايسه دقت مدل هاي ارتفاعي رقومي آزاد GDEM و SRTM و بررسي نحوه انتشار خطاها به نقشه شيب و جهت شيب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي و مقايسه دقت مدل هاي ارتفاعي رقومي آزاد GDEM و SRTM و بررسي نحوه انتشار خطاها به نقشه شيب و جهت شيب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي و مقايسه دقت مدل هاي ارتفاعي رقومي آزاد GDEM و SRTM و بررسي نحوه انتشار خطاها به نقشه شيب و جهت شيب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون نقشه برداري

تعداد صفحات :26

با گسترش مدل های ارتفاعی رقومی آزاد، کاربرد این مدل ها در زمینه های مختلف در چند سال اخیر رشد روزافزونی داشته است. عدم اطلاع کامل از دقت ارتفاعی این مدل ها در مناطق با ویژگیهای مختلف یکی از معضلاتی می باشد که نتایج مطالعات در حوزه های مختلف بر پایه این مدل ها را غیر قابل ارزیابی و اطمینان می کند. نتایج حاصل از مدل های آماری رایج ارزیابی دقت نظیر خطای میانگین، انحراف استاندارد و خطای مجذور میانگین مربعات با فرض پیروی خطاها از توزیع نرمال قابل اتکا می باشند در حالیکه این شرط عمدتا با توجه به احتمال وجود خطاهای بزرگ در داده ها قابل تامین نمی باشد. در این مقاله ابتدا به بررسی رفتار آماری خطای مدل های ارتفاعی زمین GDEM و SRTM پرداخته و با استفاده از تعریف یک محدوده اطمینان برای خطای مجذور میانگین مربعات روشی برای تعیین تعداد نقاط مرجع مناسب ارائه شده است. سپس با استفاده از مدل های آماری رایج و نیز مدل های با استحکام به ارزیابی دقت این مدل ها در مقایسه با نقاط مرجع پرداخته ایم. برای این منظور ابتدا شاخصهای آماری لازم تعریف شده و سپس در چهار کلاس مناطق شهری، مسطح، تپه ماهور و کوهستان در مناطق غربی و مرکزی ایران با محاسبه این شاخصها به مقایسه و تحلیل خطای مدل های رقومی مذکور پرداخته شده است. عدم توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف و تاثیری که این ویژگیها در مراحل مختلف تعیین ارتفاع و تهیه مدل ارتفاعی خواهند داشت یکی از نواقص مطالعات پیشین می باشد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. علاوه بر این بررسی تاثیر خطا بر محصولات ثانویه از طریق محاسبه انتشار خطاها در نقشه های شیب و جهت شیب حاصل از مدل های مذکور از جنبه های نوآورانه بسیار مهمی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که علی رغم قدرت تفکیک پایین تر، دقت SRTM در همه مناطق بهتر از GDEM است. علاوه بر این در هر دو مدل دقت در مناطق شهری به میزان قابل ملاحظه ای بهتر از دیگر مناطق می باشد.
كلید واژه: مدل ارتفاعی رقومی، مقایسه دقت و صحت، مدل های آماری با استحکام، انتشار خطاها، محدوده اطمینان

توضیحات بیشتر