فایل ورد آشکارسازي بدون نظارت تغييرات محيطي با استفاده از آناليز نقطه تغيير در تصاوير قطبيده راداري با روزنه مصنوعي

لینک دانلود

فایل ورد آشکارسازي بدون نظارت تغييرات محيطي با استفاده از آناليز نقطه تغيير در تصاوير قطبيده راداري با روزنه مصنوعي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آشکارسازي بدون نظارت تغييرات محيطي با استفاده از آناليز نقطه تغيير در تصاوير قطبيده راداري با روزنه مصنوعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آشکارسازي بدون نظارت تغييرات محيطي با استفاده از آناليز نقطه تغيير در تصاوير قطبيده راداري با روزنه مصنوعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آشکارسازي بدون نظارت تغييرات محيطي با استفاده از آناليز نقطه تغيير در تصاوير قطبيده راداري با روزنه مصنوعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون نقشه برداري

تعداد صفحات :16

در این مقاله روشی برای آشکارسازی بدون نظارت تغییرات در تصاویر سنجش از دوری قطبیده راداری با روزنه مصنوعی ارائه شده است. این روش بر پایه روش آنالیز نقطه تغییر است. تابع چگالی احتمال تصاویر اختلاف، که در برگیرنده تغییرات زمانی محیطی هستند، از توزیع های آماری مشخصی برای هر کلاس پیروی می کنند. مدل آمیخته گاوسی یکی از مدل های مناسب برای آنالیز نقطه تغییر است که توانمندی مناسبی برای برآورد پارامترهای توزیع ها از یک توزیع آمیخته دارد. این مدل می تواند نقطه برخورد دو توزیع را به عنوان نقطه تغییر دو کلاس تغییریافته و تغییرنیافته، یا همان حد آستانه را به راحتی مشخص کند. روش پیشنهادی بر روی سه داده راداری پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه تغییر حاصل از دو مجموعه ی داده در این تجزیه وتحلیل با استفاده از داده مرجع، دقت کلی برابر 82.97 و 96.34 درصد را نشان دادند. داده چند زمانه با قطبیدگی راداری کامل این پژوهش از یک منطقه کشاورزی بود. اطلاعات زمینی و اطلاعات تجزیه ماتریس پراکنش با دقت خوبی ارتباط این تغییرات را با فعالیت های کشاورزی مانند مراحل رشد گیاه نشان داد. همچنین روش پیشنهادی با یکی از کاراترین روش های برآورد حد آستانه، یعنی روش Otsu مقایسه شد که نتایج به طور ویژه دقت بالاتری را نشان داد.
كلید واژه: آشکارسازی بدون نظارت تغییرات، تصاویر تمام قطبیده راداری با روزنه مصنوعی، آنالیز نقطه تغییر، مدل آمیخته گاوسی

توضیحات بیشتر