فایل ورد توسعه روش ريزاستخراج فاز جامد براي تعيين تتراکلريدکربن و کلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طيف بين جرمي

لینک دانلود

فایل ورد توسعه روش ريزاستخراج فاز جامد براي تعيين تتراکلريدکربن و کلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طيف بين جرمي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توسعه روش ريزاستخراج فاز جامد براي تعيين تتراکلريدکربن و کلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طيف بين جرمي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توسعه روش ريزاستخراج فاز جامد براي تعيين تتراکلريدکربن و کلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طيف بين جرمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توسعه روش ريزاستخراج فاز جامد براي تعيين تتراکلريدکربن و کلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طيف بين جرمي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :9

مقدمه: در این پژوهش روش ریزاستخراج فاز برای نمونه برداری از تتراکلریدکربن و کلروفرم هوا توسعه و تاثیر پارامتر های محیطی بر روی عملکرد آن مطالعه گردیده است.روش بررسی: به این منظور اطاقک استاندارد در آزمایشگاه ساخته شده و نمونه برداری از غلظت آنالیتها در اطاقک با روش ریزاستخراج فاز جامد انجام گرفت سپس شرایط بهینه استخراج و نمونه برداری تعیین و با روش نمونه برداری استاندارد (NIOSH- 1003) مقایسه گردیدیافته ها: بررسی های مربوط به انتخاب فیبر نشان داد که فیبر CAR/PDMS خاصیت جذب بالاتری نسبت به سایر فیبرهای مورد مطالعه بوده و نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ نمونه برداری با دماهای مختلف (20oC تا 30oC) و سرعتهای 2 تا 50 سانتیمتر بر ثانیه وجود ندارد اما رطوبت نسبی بر نرخ نمونه برداری تاثیر می گذارد همچنین نمونه های تهیه شده را بمدت 3 روز در یخچال می توان نگهداری نمود. ضریب همبستگی بین اندازه گیری با زغال فعال و روش ریزاستخراج فاز جامد برای کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 0.99 و 0.98 بوده و انحراف معیار نسبی تکرارپذیری بین فیبرها بصورت هفتگی جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن بترتیب برابر با 13.6 و 12.8 تعیین گردید.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نمونه برداری به روش ریزاستخراج فازجامد دارای حساسیت بالاتر در مقایسه با روش (NIOSH- 1003) بوده و با استفاده از فیبر CAR/PDMS می توان مقدار میانگین مواجهه 8 ساعته را جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به روش غیر فعال تعیین نمود.
كلید واژه: ریزاستخراج فاز جامد، هوا، روش غیر فعال، تتراکلریدکربن، کلروفرم، گاز کروماتوگراف، طیف بین جرمی

توضیحات بیشتر