فایل ورد ارزيابي کارايي کتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از روش ترکيبي تحليل پوششي داده ها - تحليل تميز (DEA-DA)

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي کارايي کتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از روش ترکيبي تحليل پوششي داده ها - تحليل تميز (DEA-DA) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي کارايي کتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از روش ترکيبي تحليل پوششي داده ها - تحليل تميز (DEA-DA) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي کارايي کتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از روش ترکيبي تحليل پوششي داده ها - تحليل تميز (DEA-DA)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي کارايي کتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از روش ترکيبي تحليل پوششي داده ها - تحليل تميز (DEA-DA) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :25

هدف: این مقاله با هدف تعیین و مقایسه میزان کارایی کتابخانه های عمومی استان تهران طی سال های 1390 و 1391 انجام شده است.روش: در این مقاله با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و قضیه مکمل زاید قوی، همچنین با کمک روش تحلیل تمیز به رتبه بندی واحدهای کارا و تعیین کاراترین کتابخانه در سطح استان تهران پرداخته شده است. این ترکیب به منظور ایجاد توانایی در رتبه بندی واحدهای کارا (تحلیل ابرکارایی) اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و داده های واقعی 121 کتابخانه عمومی استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته ها بیانگر این است که در سال 1390 از میان121 کتابخانه استان تهران تعداد 41 کتابخانه معادل 34 درصد و نیز در سال 1391 تعداد 54 کتابخانه معادل 45 درصد کل نمونه مورد بررسی، کارا تلقی شده اند. همچنین براساس نتایج تحلیل تمیز در سال 1390 کتابخانه عمومی پروین اعتصامی و در سال 1391 کتابخانه مرکزی (پارک شهر) به عنوان کاراترین کتابخانه استان انتخاب شده اند.اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در تعیین کتابخانه کارا و همچنین معرفی متغیرهایی است که دارای بیشترین و کمترین تاثیر در میزان کارایی کتابخانه ها هستند. با استفاده از این یافته ها می توان ورودی ها و یا خروجی های تاثیرگذار را تقویت نمود.
كلید واژه: ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده، قضیه مکمل زاید قوی، تحلیل تمیز

توضیحات بیشتر