فایل ورد ارزيابي مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در کارگران سنگبري هاي شهر همدان

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در کارگران سنگبري هاي شهر همدان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در کارگران سنگبري هاي شهر همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در کارگران سنگبري هاي شهر همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتي مرتبط با آن در کارگران سنگبري هاي شهر همدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :9

مقدمه:کارگران شاغل در کارگاه های سنگبری در معرض مواجهه با ارتعاش دست و بازو و عوارض ناشی از آن قراردارند. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی آن در کارگران شاغل درکارگاه های سنگبری می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی40نفر ازکارگران سنگبری های شهر همدان که با دستگاه های برش سنگ کار می کردند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری مواجهه با ارتعاش دست و بازو مطابق با روش استاندارد5349 ISO انجام گرفت. علایم مرتبط با بروز سندرم ارتعاش دست و بازو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد شتاب معادل 8 ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگبری بالاتر از حد مجاز مواجهه کشوری قراردارد (P<0.05). بیشترین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو در محور Z تعیین گردید. بین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو ناشی از دستگاه های برش عرضی و برش طولی اختلاف معنادار مشاهده گردید (P<0.05).نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن سطح مواجهه شغلی کارگران از حد مجاز مواجهه شغلی، آموزش مراقبت های بهداشتی، عدم استعمال دخانیات و استفاده از دستکش ضد ارتعاش، چرخش های کاری می تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی موثر باشد. علاوه بر این ردیابی اثرات بهداشتی مرتبط با ارتعاش با استفاده از آزمون های غربالگری در کارگاه های سنگبری ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: ارتعاش دست و بازو، کارگاه سنگبری، اثرات بهداشتی، مواجهه شغلی

توضیحات بیشتر