فایل ورد ويژگي هاي ساختاري و محتوايي صفحه خانگي وب سايت نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در قياس با فرانکفورت

لینک دانلود

فایل ورد ويژگي هاي ساختاري و محتوايي صفحه خانگي وب سايت نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در قياس با فرانکفورت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي ساختاري و محتوايي صفحه خانگي وب سايت نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در قياس با فرانکفورت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي ساختاري و محتوايي صفحه خانگي وب سايت نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در قياس با فرانکفورت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي ساختاري و محتوايي صفحه خانگي وب سايت نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در قياس با فرانکفورت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :16

هدف: بررسی ویژگی های ساختاری، محتوایی، و مجموع ویژگی های صفحه خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت در جهت ارتقای صفحه خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، تطبیقی و جامعه آماری شامل صفحه های خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و فرانکفورت است. جمع آوری داده ها بر اساس سیاهه وارسی شامل 49 پرسش در دو بخش ویژگی های ساختاری و محتوایی است.یافته ها: یافته ها نشان داد که ویژگی های ساختاری، محتوایی و مجموع ویژگی ها در صفحه خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به ترتیب 68.18 62.96، و 65.3% به کار رفته است، در حالی که این رقم در صفحه خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، به ترتیب 95.45، 92.59، و 93.87% است.نتیجه گیری: صفحه خانگی وب سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت از نظر ویژگی های ساختاری، محتوایی، و مجموع ویژگی ها در رتبه پایین تری است.
كلید واژه: نمایشگاه بین المللی کتاب، وب سایت، ویژگی ساختاری، ویژگی محتوایی، تهران، فرانکفورت

توضیحات بیشتر