فایل ورد ارزيابي ريسک ابتلا به اختلالات اسکلتي عضلاني به روش ارزيابي خستگي عضلاني و اجراي مداخله ارگونومي دريک صنعت مونتاژ

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي ريسک ابتلا به اختلالات اسکلتي عضلاني به روش ارزيابي خستگي عضلاني و اجراي مداخله ارگونومي دريک صنعت مونتاژ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ريسک ابتلا به اختلالات اسکلتي عضلاني به روش ارزيابي خستگي عضلاني و اجراي مداخله ارگونومي دريک صنعت مونتاژ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ريسک ابتلا به اختلالات اسکلتي عضلاني به روش ارزيابي خستگي عضلاني و اجراي مداخله ارگونومي دريک صنعت مونتاژ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ريسک ابتلا به اختلالات اسکلتي عضلاني به روش ارزيابي خستگي عضلاني و اجراي مداخله ارگونومي دريک صنعت مونتاژ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :9

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی را در محیط های کاری به خود اختصاص می دهند، هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضلانی (MAF) و اجرای مداخله ارگونومی و تاثیر آن ها بر کاهش سطح ریسک بود.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای 15نفر از کارگران خط مونتاژ به صورت سرشماری انتخاب شدند. مستندات پزشکی این افراد مورد بررسی قرار گرفت و آنان پرسشنامه نوردیک را بعد از یک سال از مداخله صورت گرفته تکمیل کردند. فعالیت این افراد در بخش خط مونتاژ با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضلانی (MAF) ارزیابی شده و کارگران آموزش های لازم را دیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS- 16 انجام شد.یافته ها: ارزیابی اولیه نشان داد که اندام های گردن، کمر، پا و زانو به ترتیب در 6.67، 20 و 13.33 درصد از کارگران در سطح «خیلی زیاد» اولویت اقدام اصلاحی است. بعد از انجام مداخلات، درصد افراد مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه گردن در سطح «خیلی زیاد» اقدامات اصلاحی به صفر رسید. همچنین اندام های که در سطح «زیاد» اقدامات اصلاحی قبل از مداخله قرار داشتند درصد آن ها تا حد زیادی کاهش یافت. مثلا در ناحیه کمر از 60 درصد بعد از مداخله به 33.33 درصد و در ناحیه گردن این اختلالات از 53 درصد به 26.27 درصد کاهش یافت. در مجموع از 30 مورد اختلالات شناسایی شده قبل از مداخله با مداخله صورت گرفته این تعداد به 11 مورد رسید.نتیجه گیری: با اجرای اقدامات اصلاحی در این صنعت طبق روش ارزیابی خستگی عضلانی سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و بر طبق پرسشنامه نوردیک میزان شیوع این اختلالات به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
كلید واژه: اختلالات اسکلتی عضلانی، مداخله ارگونومی، روش ارزیابی خستگی عضلانی

توضیحات بیشتر