فایل ورد طراحي مدلي راهبردي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات کتابخانه هاي عمومي با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و MICMAC (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد)

لینک دانلود

فایل ورد طراحي مدلي راهبردي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات کتابخانه هاي عمومي با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و MICMAC (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مدلي راهبردي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات کتابخانه هاي عمومي با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و MICMAC (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مدلي راهبردي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات کتابخانه هاي عمومي با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و MICMAC (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مدلي راهبردي براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات کتابخانه هاي عمومي با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و MICMAC (مطالعه موردي كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه)

تعداد صفحات :25

هدف: هدف این پژوهش تدوین نقشه استراتژی خدمات کتابخانه های عمومی برای بهبود کیفیت آنها در چهار بعد رضایت کاربران، مالی، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری است.روش: این پژوهش از نظر نوع هدف توصیفی و از نظر نتیجه کاربردی است و با روش پیمایش تک مقطعی و میدانی انجام شده است. شیوه گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای بود. جامعه آماری این پژوهش کتابخانه های عمومی شهر یزد بوده است. از بین کتابخانه های عمومی شهر یزد سه کتابخانه به صورت تصادفی انتخاب و از 7 متخصص کتابداری به عنوان خبره برای پاسخگویی به پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه پژوهش حاضر توسط خبرگان و استادان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پس از تایید، بین خبرگان منتخب توزیع و داده ها جمع آوری شد.یافته ها: مدل ارائه شده در این پژوهش و همچنین سطح بندی انجام شده توسط مدل سازی ساختاری تفسیری نشان می دهد که منابع مالی مورد نیاز برای انجام برنامه ها و اهداف کتابخانه و به کارگیری پرسنل دارای انگیزه بالا با تخصص کتابداری، در پایین ترین سطح قرار دارد و بر دیگر عوامل تاثیرگذار و دارای بیشترین نفوذ است.اصالت/ارزش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند اولویت بندی صحیح مسائل کتابخانه ها را، از جمله سامان دهی به بخش اداری و مالی که در اولویت اول طبق این پژوهش است، یادآور شود. همچنین به کارگیری نقشه استراتژی در کتابخانه ها می تواند گامی موثر برای بهبود و ارتقاء سطح کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی باشد.
كلید واژه: کتابخانه های عمومی، کیفیت خدمات، نقشه استراتژی، مدلسازی ساختاری تفسیری، MICMAC

توضیحات بیشتر