فایل ورد مستندسازي تجربيات: تحليلي بر عوامل رفتاري و فرهنگي مديران مرکز اسناد آستان قدس رضوي

لینک دانلود

فایل ورد مستندسازي تجربيات: تحليلي بر عوامل رفتاري و فرهنگي مديران مرکز اسناد آستان قدس رضوي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مستندسازي تجربيات: تحليلي بر عوامل رفتاري و فرهنگي مديران مرکز اسناد آستان قدس رضوي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مستندسازي تجربيات: تحليلي بر عوامل رفتاري و فرهنگي مديران مرکز اسناد آستان قدس رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مستندسازي تجربيات: تحليلي بر عوامل رفتاري و فرهنگي مديران مرکز اسناد آستان قدس رضوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :21

هدف: شناسایی عوامل رفتاری، فرهنگی، و سازوکارهای ثبت تجارب مدیران در مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.روش/ رویکرد پژوهش: به روش پیمایشی، نظر 17 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شاغل در معاونت اسناد آستان قدس رضوی را با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسی کرده است.یافته ها: در متغیرهای عوامل رفتاری و فرهنگی، میان وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنادار است. در وضع موجود، به جز متغیر "پشتیبانی و مدیریت مدیران رده بالاتر"، سایر متغیرها از درجه اهمیت پایی نتری برخوردارند و "پرداخت پاداش" کمترین درجه اهمیت (1.5 درصد) را دارد، اما در وضع مطلوب، متغیر "تحول گرایی یا پویایی افراد جهت بهبود وضع موجود" دارای بالاترین اهمیت (6.1 درصد) است. در اولویت بندی سازوکارهای ثبت تجربه در وضع موجود، متغیر "برگزاری نمایشگاه ها/ کارگاه های آموزشی" بالاترین (2.9 درصد)، اما در وضع مطلوب، "ایجاد مراکز تخصصی مستندسازی در سازما نها بر اساس ماموریت های محوله" و انتقال تجربیات کارکنان قبل از بازنشستگی به افراد جانشین" در بالاترین سطح(4.4 درصد) قرار دارد.نتیجه گیری: مدیران به صورت فردی به ثبت تجارب خود تصمیم می گیرند، در حالی که نگرش مثبت به این کار در بلندمدت به رفتار و تکرار آن به فرهنگی سازنده تبدیل خواهد شد.
كلید واژه: مدیریت دانش، عوامل رفتاری، عوامل فرهنگی، تجربه، مستندسازی، مرکز اسناد آستان قدس رضوی

توضیحات بیشتر