فایل ورد رابطه بين دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي اسنيپ، رتبه بندي نشريات سايماگو، ايگن فاکتور، و ضريب تاثير نشريات علوم پزشکي

لینک دانلود

فایل ورد رابطه بين دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي اسنيپ، رتبه بندي نشريات سايماگو، ايگن فاکتور، و ضريب تاثير نشريات علوم پزشکي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي اسنيپ، رتبه بندي نشريات سايماگو، ايگن فاکتور، و ضريب تاثير نشريات علوم پزشکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي اسنيپ، رتبه بندي نشريات سايماگو، ايگن فاکتور، و ضريب تاثير نشريات علوم پزشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين دگرسنجه ها و شاخص هاي استنادي اسنيپ، رتبه بندي نشريات سايماگو، ايگن فاکتور، و ضريب تاثير نشريات علوم پزشکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :18

هدف: بررسی رابطه بین شاخص های استنادی اسنیپ، رتبه بندی نشریات سایماگو، ایگن فاکتور، و ضریب تاثیر نشریات علوم پزشکی با دگرسنجه ها و رابطه این شاخص ها باهم است.روش/ رویکرد پژوهش: به روش علم سنجی، 111 نشریه علوم پزشکی که بالاترین SJR را داشتند از پایگاه اسکوپوس به طور تصادفی انتخاب شدند، داده های دگرسنجی آنها از سایت Altmetric.com و داده های مربوط به شاخص های استنادی SJR و SNIP از پایگاه سایماگو و IF از پایگاه Scijournal، ایگن فاکتور از پایگاه ایگن فاکتور جمع آوری شدند، سپس با نرم افزار SPSS همبستگی رابطه هر فرضیه سنجیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS آزمون شد.یافته ها: یافته ها حاکی از وجود همبستگی بین شاخص های استنادی به جز ضریب تاثیر با میانگین نمرات دگرسنجه ها بود و روش معادلات ساختاری نیز تاییدکننده آزمون همبستگی پیرسون بود.نتیجه گیری: بسیاری از دگرسنجه ها می توانند به عنوان مکملی برای استنادها باشند و کمک کننده خوبی برای ارزیابی استنادهایی باشند که به وسیله شاخص های استنادی نادیده گرفته شده اند.
كلید واژه: دگرسنجه ها، آلتمتریکس، شاخص های استنادی، علم سنجی، رتبه بندی نشریات سایماگو، ایگن فاکتور، ضریب تاثیر، اسنیپ

توضیحات بیشتر