فایل ورد ارزيابي عملکردآکوستيکي مانکن سر جهت استفاده در آزمون هاي تعيين قدرت کاهندگي صداي وسايل حفاظت شنوايي

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي عملکردآکوستيکي مانکن سر جهت استفاده در آزمون هاي تعيين قدرت کاهندگي صداي وسايل حفاظت شنوايي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عملکردآکوستيکي مانکن سر جهت استفاده در آزمون هاي تعيين قدرت کاهندگي صداي وسايل حفاظت شنوايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عملکردآکوستيکي مانکن سر جهت استفاده در آزمون هاي تعيين قدرت کاهندگي صداي وسايل حفاظت شنوايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عملکردآکوستيکي مانکن سر جهت استفاده در آزمون هاي تعيين قدرت کاهندگي صداي وسايل حفاظت شنوايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :8

مقدمه: یکی از روش های توصیه شده جهت ارزیابی کارایی وسایل حفاظت شنوایی استفاده از مانکن سر مطابق استاندارد3-4869 است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر طراحی شده جهت استفاده در آزمون های تعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی ابتدا قدرت کاهندگی صدای پنج مدل گوشی ایرماف رایج در صنایع کشور برمبنای روش میکروفن داخل گوش طبق استاندارد ISO 11904-1 توسط دستگاه دزیمتر SV 102 شرکت SVANTEK مجهز به میکروفن SV 25 قابل نصب داخل گوش در شرایط آزمایشگاهی روی 30 نفر تعیین گردید. همچنین قدرت کاهندگی گوشی های مذکور با استفاده از مانکن آکوستیکی سر مطابق استاندارد تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد نسبت قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی ها به کاهندگی اسمی با بررسی روی افراد در محدوده بین 59% الی 94% قرار دارد. این نسبت برای گوشی های مذکور روی مانکن سر بین 64%الی 92% قرار داشت. نتایج آزمون آماری نشان داد بین میانگین کاهندگی صدای گوشی ها روی افراد به عنوان نمونه واقعی و مانکن سر اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی ها توسط مانکن سر از صحت کافی در مقایسه با نمونه های واقعی برخوردار است. لذا برای محیط هایی که امکان آزمون کارایی گوشی ها بر روی نمونه واقعی وجود ندارد و همچنین جهت کنترل کیفیت تولید در شرکت های سازنده گوشی، استفاده از مانکن سر گزینه مطلوبی است.
كلید واژه: وسایل حفاظت شنوایی، مانکن سر، قدرت کاهندگی صدا، روش میکروفن داخل گوش

توضیحات بیشتر