فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر بر فرهنگ ايمني در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق ايران

لینک دانلود

فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر بر فرهنگ ايمني در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر بر فرهنگ ايمني در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر بر فرهنگ ايمني در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شناسايي مولفه هاي موثر بر فرهنگ ايمني در نيروگاه هاي حرارتي توليد برق ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :10

مقدمه: فرهنگ ایمنی واژه ای است که مکررا و در ارزیابی وضعیت ایمنی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مولفه های موثر بر فرهنگ ایمنی سازمانی در نیروگاههای حرارتی ایران است.روش بررسی: دراین مطالعه کیفی از نوع نظریه مبنایی، داده ها با استفاده از رویکرد تلفیقی و از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه انفرادی، مصاحبه و بحثگروهی متمرکز با 19نفر از گروه های کاری مختلف در سه نیروگاه حرارتی ایران (شازند، شهید رجایی قزوین و نیروگاه رامین اهواز) تولید شد. روش تحلیل مضمون در استخراج و تعیین فاکتورهای موثر استفاده شد.یافته ها: تحلیل محتوا نه دسته از مولفه های موثر بر فرهنگ ایمنی را شناسایی نمود که عبارت بودند از: (1) آموزش، آگاهی و صلاحیت (2) نگرش، رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان 3) قوانین و مقررات، رویه ها و دستورالعمل های کاری (4) مدیریت ایمنی و بحران ((5) عوامل فردی (6) سبک مدیریت و ارتباطات سازمانی (7) مشارکت و تعهد سازمانی کارکنان، سرپرستان و مدیران میانی (8) عوامل برون سازمانی (9) تامین زیر ساختها و مدیریت منابع.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برای دستیابی به یک فرهنگ عالیه ایمنی می بایست با بهبود وضعیت در هر یک از مولفه های شناسایی شده، متناسب با شرایط هر سازمان در بازه های زمانی تعیین شده نسبت به ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی و بهبود آن و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده اقدام نمود.
كلید واژه: فرهنگ ایمنی، نیروگاه های حرارتی، پژوهش کیفی

توضیحات بیشتر