فایل ورد تاثير القاي هيجاني بر بازيابي اطلاعات

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير القاي هيجاني بر بازيابي اطلاعات دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير القاي هيجاني بر بازيابي اطلاعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير القاي هيجاني بر بازيابي اطلاعات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير القاي هيجاني بر بازيابي اطلاعات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: بررسی نقش القای هیجانی کاربران در بازیابی اطلاعات.روش/ رویکرد پژوهش: روش مورد استفاده، آزمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) تشکیل می دادند که نمونه ای شامل 42 نفر در دو گروه انتخاب شد. اطلاعات لازم از طریق ابزارهای متعددی همانند پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه موفقیت و شکست در بازیابی اطلاعات، مقیاس پاناس، جورچین کلمات متقاطع، نمودار وضعیت هیجانی، پایگاه بین المللی تصاویر ژنو، و فایل های ثبت رخداد دو نرم افزار کیبورد تریسر و ریور پست اسکرین رکوردر گردآوری گردید.یافته ها: از نظر عملکرد، تفاوت معناداری بین دو گروه القایی در جستجوی ساده، وجود ندارد اما در جستجوی دشوار این تفاوت دیده می شود. همچنین، بین میانگین رضایت آزمودنی های گروه القای مثبت و منفی تفاوت معناداری مشاهده نشد. از سوی دیگر، در هر دو گروه، رابطه معناداری بین نوع هیجان های بروز داده شده کاربران در جستجوهای ساده و دشوار وجود نداشت.نتیجه گیری: نظام های بازیابی اطلاعات در صورتی می توانند بهترین کارکرد را داشته باشند که تعاملات کاربر و نظام را مدیریت نموده و سبب تاثیرات متقابل مثبت شوند.
كلید واژه: القای هیجانی، هیجان، بازیابی اطلاعات، رفتار اطلاع یابی

توضیحات بیشتر