فایل ورد مداخلات ارگونومي به منظور کاهش ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني: مطالعه موردي در يک شرکت توليد سيمان

لینک دانلود

فایل ورد مداخلات ارگونومي به منظور کاهش ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني: مطالعه موردي در يک شرکت توليد سيمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مداخلات ارگونومي به منظور کاهش ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني: مطالعه موردي در يک شرکت توليد سيمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مداخلات ارگونومي به منظور کاهش ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني: مطالعه موردي در يک شرکت توليد سيمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مداخلات ارگونومي به منظور کاهش ناراحتي هاي اسکلتي - عضلاني: مطالعه موردي در يک شرکت توليد سيمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :9

مقدمه: اختلالات اسکلتی - عضلانی از مهمترین عوامل آسییب زای شغلی و ناتوان کننده در محیط کار می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مداخله ارگو نومیک به منظور کاهش این ناراحتی ها می باشد.روش بررسی: این مطالعه مداخله ای بر روی 126 نفر از کارگران واحدهای تعمیر و نگهداری یک شرکت تولید سیمان به روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت.به منظور جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله، از پرسشنامه نوردیک، روش QEC و چک پوینت نکات بازبینی ارگونومی استفاده شد.، مداخلات با اجرای راه حل های ساده و عملی، آموزش و انجام حرکات اصلاحی منتخب صورت گرفت.داده های جمع آوری شده با آزمون مک نمارتوسط نرم افزار SPSS- 22 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: آنالیز داده ها تفاوت معنی داری در شیوع اختلالات طی یک هفته قبل و بعد از مداخله نشان داد (P-value<0.001). بطوری که شیوع اختلالات طی هفته گذشته قبل از مطالعه در نواحی کمر، زانو، به ترتیب 62.70 و60.32 و بعد از مداخله به 46.03 و 43.65 کاهش یافت.نتیجه گیری: طبق روش ارزیابی سریع مواجهه، 83 نفر (65.87%) از تعمیر کاران صنعت سیمان، در سطح ریسک بالا بودند و ناراحتی های کمر و زانو از شیوع الایی برخوردار بود.که کاربرد راه حل های ساده، کم هزینه و مشارکتی نکات بازبینی ارگونومی همراه با حرکات اصلاحی منتخب منجر به کاهش قابل توجه این ناراحتی ها گردید.
كلید واژه: مداخلات ارگونومی، اختلالات اسکلتی، عضلانی، نکات بازبینی ارگونومی، مشارکت

توضیحات بیشتر