فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران

لینک دانلود

فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات

تعداد صفحات :24

هدف: فایل ورد تبيين سير تبديل ايده به پديده در علوم انساني ايران و ارائه الگوی تجربی در آن.روش/ رویکرد پژوهش: در این پیمایش از تمامی اعضای هیات علمی علوم انسانی در دانشگاه های سراسر کشور نظرسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته ای بود که بر اساس مدل ترجمان دانش انستیتو ناتوانی و بازتوانی امریکا تنظیم شد. برای مدل سازی معادلات ساختاری، تعیین رابطه علی بین متغیرها و ارائه الگوی مناسب از نرم افزار Lisrel 8.8 و SPSS18 استفاده شد.یافته ها: در مجموع، 73.4% از اعضای هیات علمی در رشته های علوم انسانی وضعیت فرایند تبدیل ایده به پدیده را ضعیف و فقط 3.4% ترجمان دانش در این حوزه را خوب ارزیابی کرده اند. رویکرد معادلات ساختاری نشان داد که مولفه های مذکور بر حوزه ترجمان دانش در علوم انسانی ایران تاثیر گذاشته است؛ بنابراین، ترجمان دانش در این حوزه نیز قابلبیت اجرا شدن دارد.نتیجه گیری: تبدیل ایده به پدیده، تسریع کننده چرخه دانش و سبب تسریع کاربردی کردن یافته های پژوهشی خواهد شد. توجه به علوم انسانی و پژوهش های انجام شده در این حوزه، تکامل کرسی های نظریه پردازی و تکمیل فرایند تبدیل ایده به پدیده را در پی خواهد داشت.
كلید واژه: یافته های پژوهشی، ترجمان دانش، علوم انسانی، کاربرد دانش، عملیاتی سازی پژوهش

توضیحات بیشتر