فایل ورد طراحي و توسعه يک تله سوزني مبتني بر جاذب PDMS جهت ريزاستخراج تولوئن و متيل اتيل کتون از نمونه هاي آبي به روش فضاي فوقاني ديناميک

لینک دانلود

فایل ورد طراحي و توسعه يک تله سوزني مبتني بر جاذب PDMS جهت ريزاستخراج تولوئن و متيل اتيل کتون از نمونه هاي آبي به روش فضاي فوقاني ديناميک دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي و توسعه يک تله سوزني مبتني بر جاذب PDMS جهت ريزاستخراج تولوئن و متيل اتيل کتون از نمونه هاي آبي به روش فضاي فوقاني ديناميک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي و توسعه يک تله سوزني مبتني بر جاذب PDMS جهت ريزاستخراج تولوئن و متيل اتيل کتون از نمونه هاي آبي به روش فضاي فوقاني ديناميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي و توسعه يک تله سوزني مبتني بر جاذب PDMS جهت ريزاستخراج تولوئن و متيل اتيل کتون از نمونه هاي آبي به روش فضاي فوقاني ديناميک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي بهداشت حرفه اي

تعداد صفحات :6

مقدمه: با توجه به استفاده گسترده مواد شیمیایی در اغلب محیط های کاری و عوارض ناشی از مواجهه با آن ها، روش های مختلفی به استخراج این مواد در نمونه های هوا، آب و نمونه های بیولوژیکی پرداخته است. دراین تحقیق هدف بررسی استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی با استفاده از روش تله سوزنی همراه با یک جاذب تجاری بود.روش بررسی: در این مطالعه به منظور استخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی سوزن هایی با اندازه 20 با جاذب پلی دی متیل سیلوکسان پر شد و استخراج آنالیت ها از بخارات فضای فوقانی ویال به صورت دینامیک انجام گرفت. آنالیز آنالیت های استخراج شده با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به آشکارساز یونی شعله ای انجام گرفت و پارامترهای شرایط بهینه استخراج دو ماده بررسی گردید.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این بود که دما و زمان بهینه استخراج برای دو ماده مشابه بوده (30 درجه سانتی گراد و 30 دقیقه) اما تکرارپذیری نتایج و منحنی کالیبراسیون به دست آمده در خصوص آنالیز تولوئن بهتر از نتایج مربوط به متیل اتیل کتون بوده است.نتیجه گیری: روش ریزاستخراج با تله سوزنی به روش فضای فوقانی دینامیک مقرون به صرفه و حساس بوده، تجهیزات ساده ای داشته و از کارایی لازم جهت ریزاستخراج مقادیر کم آنالیت از نمونه های آبی برخوردار می باشد. روش مورد نظر در این تحقیق به منظور استخراج دو ماده سمی با استفاده از پلی دی متیل سیلوکسان نتایج مناسبی به همراه داشت.
كلید واژه: به دام اندازی توسط سوزن، پلی دی متیل سیلکسین، گازکروماتوگراف

توضیحات بیشتر